Giấy kraft là loại giấy được cấu tạo từ sợi Xenlulozo, xử lý bằng muối Natri sunfat Na2SO4 và không cần trải qua quá trình tẩy trắng bằng phương pháp sunphat

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0919.226.992